afkortingen bronnen verantwoording sitemap mail
 

In onze overbeschermde, technocratische samenleving is weinig begrip en besef voor het feit dat er elke dag dingen gebeuren die dramatisch uit de hand kunnen lopen. We verwachten dat de overheid zodanige maatregelen heeft genomen dat ons dagelijks bestaan niet bedreigd wordt.

Als dat soms toch gebeurt, als blijkt dat het ondanks alles mogelijk is dat er tientallen doden vallen en levens voorgoed verwoest zijn, komen de vragen:

  • Hoe kon dit gebeuren ?
  • Wie heeft er gefaald?
  • Wat gaat de overheid doen om te zorgen dat het nooit meer gebeurt ?

Deze site probeert zo objectief mogelijk informatie te geven over rampen en rampenbestrijding in Nederland. Het geeft ook uitleg over de organisatie van de zogenaamde zwaailichten sector, die in de frontlijn van de rampenbestrijding staat.

Vragen, opmerkingen of aanvullende informatie ?
Contact editor@zero-meridean.nl.

 

Op deze site:

Wat is een ramp ?
Een definitie van het begrip ramp. Wat maakt een ernstig incident tot een ramp en wie bepaald dat ? Wat voor soort rampen zijn er ?

Hoe verloopt een ramp ?
Een beschrijving van de globale en de gedetailleerde fasen van een ramp.
Over ontstaan, waarneming, alarmering, eerste inzet, opschaling, stabilisering, beëindigen en nazorg bij en van rampen.
Over de gevolgen van een ramp op de samenleving: Hoe gaan de slachtoffers om met een "voor"en "na" de ramp in hun leven. Wat is de rol van de burgers tijdens een ramp: Zijn ze slachtoffer of ramptoerist, helper of anarchist ?
Over de economische gevolgen van een ramp.

Kunnen rampen voorkomen worden ?
Over de veiligheidsketen, risico's berekenen en het risico als gevoel.
Over rampenplannen, rampenbestrijdingsplannen en aanvalsplannen, de verantwoordelijkheid van de overheid, wat er mis gaat bij de rampenbestrijding, over Ongeloof, Onwetendheid en Onmacht.
Over het wegnemen van oorzaken, de kwetsbaarheidsparadox en de zelfredzame samenleving.

De organisatie van de rampenbestrijding:
Wat moet er gedaan worden tijdens en na een ramp ? Wat doet de brandweer, de GGD, de politie en andere diensten aan rampenbestrijding ? Hoe is de bestuurlijke organisatie tijdens een ramp ? Wat is GRIP ? Wat is het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding ?
Over de keuze tussen kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening.

Lijst van rampen vanaf mei 1945
Een opsomming van rampen met meer dan 10 slachtoffers, op Nederlands grondgebied en in het buitenland met Nederlandse betrokkenheid.

Zoeken in de Incidenten database: overzichten van incidenten
De incidenten database bevat naast rampen ook grootschalige incidenten.
De database kan doorzocht worden op trefwoorden.
Hier staan ook overzichten per type incident.

Nieuws
Recente gebeurtenissen met betrekking tot de rampenbestrijding, grootschalige incidenten en rampen in Nederland

Overzichtskaart ramplokaties in Nederland

Afkortingen, begrippen en termen

Overzicht van gebruikte bronnen

 

 

 

Recente aanpassingen
op deze site:

Schietpartij tram Utrecht toegevoegd

Treinbotsing bolderkar Oss toegevoegd


©2018 zero-meridean OSP
copyleft GFDL:
Zie verantwoording
afkortingen bronnen verantwoording sitemap mail

= nieuwe pagina in een nieuw venster
= nieuwe pagina in hetzelfde venster
= andere paragraaf op deze pagina